MŚP w Europie przygotowują się do pracy hybrydowej

22

Firmy w całej Europie rozwijają i inwestują w cyberbezpieczeństwo, rozwiązania chmurowe i zdalne wsparcie IT. 44 proc. MŚP twierdzi, że w tym roku zwiększy wydatki na te cele. Firmy mają świadomość zagrożeń, tym bardziej, że prawie połowa z nich traci 12 dni roboczych na pracownika w roku z uwagi na przestoje w IT.

Świadomość cyberzagrożeń i plany inwestycyjne z tym związane to wnioski z badania„An SMB Guide to Making Hybrid Working Permanent” firmy Dynabook Europe GmbH. Okazuje się, że wciąż wiele europejskich małych i średnich przedsiębiorstw zmaga się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą praca zdalna czy hybrydowa. 67 proc. z nich nie potrafi zoptymalizować pod tym kątem swoich systemów IT.

Coraz więcej pieniędzy na IT

Badanie pokazuje, że budżety na IT zwiększane są wszędzie. W Wielkiej Brytanii wyższy budżet w 2022 roku tym obszarze (w stosunku do 2021 r.) deklarują 54 proc. MŚP. Podobne deklaracje pojawiają się u 48 proc. MŚP z Francji i 46 proc. z Hiszpanii.

Jednak 22 proc. badanych stwierdziło, że na działania IT wydaje mniej pieniędzy.

– Chociaż nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jasne jest, że budżety firm muszą się zwiększać, ze względu na coraz trudniejszy ekonomicznie czas. To ważne, by MŚP traktowały priorytetowo inwestycje oraz wdrażanie niezawodnych, opłacalnych i bezpiecznych technologii. Ich celem jest trwałe przejście na model hybrydowy – komentuje Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH.

Trzy najważniejsze obszary inwestycji w IT na najbliższy rok to:
–  cyberbezpieczeństwo – 46 proc.
– rozwiązania chmurowe  – 46 proc.
–   zdalne wsparcie IT  – 44 proc.

Jednak mając świadomość możliwości ponownej konieczności pracy online czy coraz popularniejszego rozwiązania jakim jest praca hybrydowa, 40 proc. firm myśli także o inwestycjach w sprzęt dla pracowników.

–  Praca hybrydowa nadal stanowi wyzwanie dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Z naszych badań wynika, że w związku z tym problemem, firmy działają w bardziej złożonym środowisku IT niż kiedykolwiek wcześniej – mówi Damian Jaume.

Przestoje problemem  IT

Przy przejściu małych i średnich firm na model hybrydowy dużym wyzwaniem były przestoje IT. Ograniczenie tych przestojów stało się wyzwaniem dla 51 proc. z nich. Połowa firm w Europie traci z powodu przestojów co najmniej siedem godzin miesięcznie na jednego pracownika. W ciągu całego roku daje to 12 dni roboczych.

16 proc. ankietowanych uznaje posiadane zasoby IT za wystarczające do obsługi pracowników. 36 proc. ma braki w personelu, który zajmuje się bezpieczeństwem IT. 34 proc. mówi o brakach w całości personelu informatycznego.

Dlatego MŚP szukają bardziej przystępnych cenowo i niezawodnych rozwiązań technologicznych.  Wielu (55 proc.) mówi o wirtualnych infrastrukturach desktopowych, 52 proc. wspomina rozwiązania edge computing. 64 proc. MŚP twierdzi, ze obecnie decyzje o zakupie laptopów dla pracowników są istotniejsze niż przed pandemią.

Co jest głównym priorytetem?

Głównym priorytetem dla wielu firm pozostaje  cyberbezpieczeństwo. W obliczu coraz większej liczby ataków i ciągłych zagrożeń w tym zakresie taki stan rzeczy nie dziwi. 45 proc. małych i średnich przedsiębiorstw uznaje za największe wyzwanie okresu pandemii zapewnienie bezpieczeństwa IT.

24 proc. uznaje, że najważniejszym obszarem jest bezpieczeństwo w sieci. 21 proc. mówi o bezpieczeństwie urządzeń. To pokazuje, że warto zadbać o każdy element infrastruktury – od rdzenia sieci po urządzenia końcowe w użytkowaniu pracowników.

Pełny raport dostępny jest na stronie: https://emea.dynabook.com/secure/generic/blogs-smb-making-hybrid-permanent/

Źródło: Dynabook, Computerworld.pl