MŚP mogą uzyskać wsparcie finansowe na cyfryzację

489

Nowy nabór z PO Inteligentny Rozwój trwa do 20 października. Cel działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację to wsparcie finansowe dla MŚP na realizację działań zwiększających wykorzystanie technologii cyfrowych.


Działania podejmowane w tym zakresie mogą wiązać się z zakupem lub licencjonowaniem oprogramowania, usługi niezbędne do wdrażania rozwiązań cyfryzacyjnych czy dostosowywanie modelu działalności do sytuacji pandemii.

Do programu kwalifikowane będą koszty zakup usług programistycznych czy oprogramowania gotowego do opracowywania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w tym wypadku to 6o tys. zł.

Zakwalifikowane będą także zakupy środków trwałych – maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego – albo usług doradczych potrzebnych do  wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego. Tutaj maksymalna wartość wydatków wynosi 150 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych będzie wynosił 85 proc. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN .

Wsparcie udzielane będzie w formie pomocy de minimis. A przewidziana alokacja środków dla konkursu wynosi 110 mln zł.

Nabór do programu rozpoczyna się 20 września i potrwa do 20 października 2021 r.

Żródło:kike.pl