Mrocza.net z powiatu nakielskiego dołączyła do polskiej sieci LoRaWAN

Fot. Wikipedia

Trwa budowa polskiej sieci LoRaWAN w ramach przedsięwzięcia Polski Internet Rzeczy realizowanego przez Projekt MdI (MiŚOT dla Internetu Rzeczy). Nadajniki tego systemu komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu o małej mocy, rozsyłane są do małych i średnich operatorów. Grupa MiŚOT stawia sobie za cel wdrożenie tej technologii w każdym powiecie.

– Technologia LoRaWAN czyli z angielskiego Long Rage Wide Area Network opiera się na innowacyjnym podejściu do wykorzystania pasma radiowego poprzez jego szczególną modulację – mówi Tomasz Brol, ekspert Grupy MiŚOT. – To konkretny wynalazek opracowany przez firmę Semtech. Największą innowacją, jaką oferuje jest możliwość zbierania danych z ogromnej liczby czujników umieszczonych na niewielkim obszarze.

Mrocza.net na początku miała postać małej sieci osiedlowej, udostępniającej bezprzewodowy Internet mieszkańcom ulicy Leśnej, Bydgoskiej oraz Kościuszki w Mroczy. W krótkim jednak czasie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku rozpoczęła rozbudowę na obszarze miasta i gminy Mrocza. Kolejnym etapem rozwoju firmy było otrzymanie w 2011 dotacji na zapewnienie szerokopasmowego internetu dla mieszkańców gminy Mrocza. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską dzięki Ministerstwu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII, Działanie 8.4. Umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem “Dostęp do Szybkiego Internetu dla Gminy Mrocza i okolic” podpisano w 2011 roku.

Technologia przyszłości

Włączenie się w budowę sieci LoRaWAN pozwoli tej firmie nie tylko na uruchomienie nowatorskich, lokalnych rozwiązań związanych z Internetem Rzeczy (opracowane są już np. aplikacje, dzięki którym trasa śmieciarki w danej gminie obejmie tylko zapełnione do określonego poziomu pojemniki), ale też projektów ogólnokrajowych, takich jak kompleksowe monitorowanie łańcucha dostaw.

Inicjatorzy projektu Polski Internet Rzeczy podkreślają, że otwiera to nowe możliwości dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki tej technologii wielu małych operatorów, którzy zaczynali jako małe sieci sąsiedzkie, wkrótce może stać się lokalnymi liderami inteligentnych technologii.

– Wysyłając nadajniki do lokalnych operatorów w całej Polsce chcemy osiągnąć przewagę konkurencyjną oraz gotowość do pierwszych komercyjnych wdrożeń tej technologii już w 2023 roku – podkreśla Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe i MiŚOT SA. – Naturalne w związku z tym było dla nas także zaangażowanie się w spotkania z administracją rządową i włączenie w prace Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy, które jest forum dialogu administracji rządowej ze stroną społeczną: biznesem, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi – dodaje.

Dołączyć do projektu można tutaj: Polski Internet Rzeczy.

Według szacunków ekspertów mali i średni operatorzy telekomunikacyjni mają docelowo szansę na co najmniej 20 proc. rynku LoRaWAN w Polsce.

Czytaj także: