MPiT ogłasza konkurs dla Hubów innowacji Cyfrowych

391

 

Wsparcie polskich przedsiębiorców w pełnym wykorzystaniu potencjału najnowocześniejszych technologii cyfrowych – to główny cel nowego konkursu MPiT. Nabór wniosków rusza już 14 sierpnia 2019 r.

Celem konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają kompetencje do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowej (Digital innovation Hubs), rozumianych jako ośrodki świadczące wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej. Dzięki realizacji konkursu wypracowane zostaną dobre praktyki oraz standardy świadczonych przez DIH-y usług niefinansowego wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, realizowanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Konkurs jest częścią Programu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”. Przewidywany budżet konkursu to 30 mln zł.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa, podkreśla:

Chcemy wspomóc budowę sieci polskich hubów oraz wzmocnić potencjał już istniejących i dzięki temu przyczynić się do możliwie najefektywniejszej transformacji cyfrowej polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. Jednym z pierwszych kroków, służących budowie wspomnianego ekosystemu, było powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Kolejnym jest stworzenie krajowej sieci Hubów Innowacji Cyfrowych

O finansowe wsparcie mogą ubiegać się konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz podmioty not-for-profit statutowo działające na rzecz innowacyjności. Aplikacje można składać w nieprzekraczalnym terminie od 14 sierpnia do 13 września 2019 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem

[źródło: gov.pl]