MON porozumiał się z NATO: "W kierunku bezpiecznej cyberprzestrzeni"

370

 

Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej po podpisaniu umowy dotyczącej współpracy w obszarze obrony cyberprzestrzeni pomiędzy MON a Sojuszem Północnoatlantyckim:

Podpisana dziś umowa tworzy ramy prawne do ściślejszej współpracy, powstaną także całodobowe punkty kontaktowe. Porozumienie tworzy również podstawy prawne do wspólnego reagowania na incydenty. Będziemy mogli liczyć na wsparcie sojuszników, sami będziemy też go udzielali. Nasze kompetencje do sprawnej cyberobrony rosną wraz z realizacją programu Cyber.mil.pl.

Porozumienie, które podpisali wiceminister Zdzikot oraz Antonio Missiroli, Asystent Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Zagrożeń Bezpieczeństwa jest pierwszą umową międzynarodową między Polską i NATO dotyczącą współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

-Solidarni także w cyberprzestrzeni! Podpisaliśmy porozumienie z NATO, tworzące ramy prawne do reakcji Sojuszu w razie cyberataku na Polskę. Rozwijamy zdolności Wojska we wszystkich domenach operacyjnych. Proces formowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni rozwija się zgodnie z planem – odniósł się do podpisanej umowy Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Dzięki umowie nawiązana zostanie stała współpraca pomiędzy Polską  i NATO w obszarze cyberobrony. Utworzone zostaną całodobowe punkty kontaktowe, które będą odpowiedzialne za prowadzenie bieżącej współpracy w kwestiach dotyczących zarówno polityki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jak i technicznych aspektów zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni.

Zawarte porozumienie stanowi także podstawę prawną do ewentualnego wykorzystania przez Sojusz Zespołów Szybkiego Reagowania (ang. Rapid Reaction Teams) w razie wystąpienia zagrożenia w cyberprzestrzeni. Dokument określa obszary współpracy, w których Sojusz może udzielić Polsce wsparcia. Dzięki zawartej umowie, Polska będzie współuczestniczyła w rozwijaniu systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz będzie mogła liczyć na doradztwo ekspertów NATO i współpracę z przemysłem zbrojeniowym w tym zakresie.

To już kolejna umowa zawarta przez polski rząd, która wzmocni potencjał Sił Zbrojnych RP w cyberprzestrzeni. 26 czerwca br. w Warszawie, gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i  gen. bryg. Maria A. Biank, dyrektor Połączonego Centrum Operacji w Cyberprzestrzeni podpisali porozumienie o współpracy w piątej domenie operacyjnej.

– Do zagrożeń w cyberprzestrzeni musimy być przygotowani, dlatego tworzymy program cyber.mil.pl. Program związany jest z budową Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, komponentu cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej, ale także z rozwojem programów edukacyjnych i dydaktycznych – zaznaczył wiceminister Zdzikot.

Sekretarz Stanu w MON poinformował także, że pełnomocnik ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, gen. Karol Molenda, kilka dni temu przedstawił koncepcje formowania nowych wojsk, a w tej chwili dokument podlega analizie.

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało kompleksowy program CYBER.MIL.PL dotyczący rozbudowy i wzmocnienia potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa, w którym zawarto także kwestie dotyczące edukacji. Głównymi zadaniami programu są kompleksowe wsparcie dla procesu formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz zintegrowanie środowiska cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej.  Ministerstwo rozpoczęło proces formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni. W nowej jednostce liczba etatów zostanie zwiększona aż trzykrotnie. Zadanie sformowania wojsk zostało powierzone Pełnomocnikowi ds. tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. Zgodnie z założeniami resort obrony narodowej wzbogaca już w tym roku ofertę edukacyjną na uczelniach wyższych.

Na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej już w 2019 r. zostanie utworzony komponent cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej. Będzie to oferta skierowana do osób, które chcą kontynuować karierę zawodową na rynku cywilnym i jednocześnie są gotowe do podjęcia służby na rzecz bezpieczeństwa Polaków w cyberprzestrzeni.

1 września br., przy Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), rozpocznie działalność Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. Zwiększone zostały także limity przyjęć na studia wojskowe. W tym roku w ramach procesu rozwoju korpusu podoficerów sformowana zostanie Szkoła Podoficerska Informatyki i Łączności z siedzibą w Zegrzu. Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami zagranicznymi uruchamia studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. W bieżącym roku moduł szkoleniowy Legii Akademickiej został rozszerzony o komponent cyberbezpieczeństwa.

[źródło: MON]