Ministrowie 14 państw Unii Europejskiej podpisali list w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego

391

Wspomniany list został podpisany w ramach przygotowań do posiedzeń Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii oraz Konkurencyjności, które odbyły się 26 maja. Ze strony polskiej sygnatariuszami listu byli Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska.
W liście czytamy między innymi: „Silniejszy i bardziej spójny jednolity rynek cyfrowy ma zasadnicze znaczenie dla
pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy we wszystkich regionach Europy. Korzyści z jednolitego rynku cyfrowego odniesiemy tylko wtedy, gdy postawimy przed sobą ambitne cele oraz pod warunkiem, że osiągniemy postęp we wszystkich najważniejszych elementach tego rynku i jeśli utrzymamy pozytywne podejście do cyfrowych rewolucji technologicznych”.
Wizja Jednolitego Rynku Cyfrowego ma być realizowana poprzez: zbudowanie solidnych podstaw dla gospodarki cyfrowej, wzmocnienie innowacji i przedsiębiorczości cyfrowej, wzmocnienie zaangażowania na rzecz ułatwienia handlu on-line na rynku wewnętrznym. List został wysłany do czterech komisarzy właściwych ds. cyfrowych, konkurencyjności i rynku wewnętrznego, tj. do Andrusa Ansipa, Jyrkiego Katainena, Günthera Oettingera oraz Elżbiety Bieńkowskiej.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji