Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do konsultacji Rozporządzenia WiFi4EU

392

 
Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, którego zadaniem będzie umożliwienie lokalnym społecznościom uruchamianie otwartych punktów WiFi. Ma się to przyczynić do realizacji jednego z celów strategicznych postawionych przez Komisję Europejską do 2025 r. – wyposażenia w gigabitowe łącza internetowe miejsc, gdzie są świadczone usługi publiczne.
Połączenie tych i innych ośrodków życia społecznego, w tym przestrzeni publicznych, z internetem o bardzo wysokiej przepustowości zagwarantuje obywatelom  mnogość korzyści płynących z wysokiej jakości dostępu do internetu. Dzięki wspieraniu integracji z istniejącymi usługami publicznymi interwencja ta będzie zwiększać zainteresowanie obywateli usługami szerokopasmowego internetu i tym samym przyczyni się w znacznym stopniu zarówno do wykorzystywania usług szerokopasmowych, jak i do rozwoju infrastruktury publicznej.
Łączna kwota przeznaczona na nowe narzędzie, to 120 mln EUR, pochodzące ze środków obecnie przeznaczonych na instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF). Środki te będą przeznaczone na zakup sprzętu i instalację urządzeń, natomiast inne koszty (m.in.. koszty abonamentu czy ewentualne dodatkowe inwestycje w sieć) pokrywane mają być ze środków instytucji otrzymujących wsparcie. Sieci tworzone w ramach WiFi4EU nie mogą konkurować z podobnymi, istniejącymi już prywatnymi lub publicznymi sieciami WiFi.
Materiały należy przesyłać do środy (12 października) na adresy e-mail: aleksander.soltysik@mc.gov.plIgnacy.swiecicki@mc.gov.pl.
Więcej informacji dostępnych jest tutaj.