Ministerstwo Cyfryzacji sfinansuje szkołom internet z POPC?

342

Ministerstwo Cyfryzacji chce, aby projekt zapewnienia wszystkim szkołom w Polsce szybkiego internetu szerokopasmowego został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konkurs, który ma wyłonić zwycięzcę tego przedsięwzięcia, zostanie najprawdopodobniej ogłoszony latem.

Piotr Woźny, wiceminister cyfryzacji, powiedział: „Naszą ambicją jest, by jednostki oświatowe miały światłowodowe łącza symetryczne 1 Gb/s. Na pewno nie będzie to mniej, niż od 30 Mb/s do 100 Mb/s”. Przypomnijmy, że zamiar zapewnienia wszystkim szkołom ultraszybkiego internetu ogłosiła 22 grudnia 2015 roku Anna Streżyńska podczas wspólnej konferencji z minister edukacji. Streżyńska poinformowała wówczas, że w ciągu dwóch lat szkoły będą miały dostęp do szybkiego internetu, a projekt zacznie być realizowany wiosną 2016 roku. Ultraszybki internet ma uzyskać potencjalnie 32,5 tys. placówek oświatowych.
Jak poinformował wiceminister Woźny: „W marcu chcemy wprost ze szkół pozyskać informacje o tym, jakimi komputerami i serwerami i kiedy wyprodukowanymi dysponują szkoły oraz, czy i jakie łącza dostępowe do internetu mają placówki oświatowe obecnie”. I dalej: „Chcielibyśmy, aby podłączenie polskich szkół do internetu odbyło się w ramach POPC. Na razie nie podjęliśmy decyzji, czy konkursy będą ogłaszane na poszczególne województwa, powiaty, czy gminy”.
Resort cyfryzacji chciałby, aby zwycięscy konkursu przez pierwsze trzy lata pokrywali koszty związane z dostępem szkół do internetu oraz byli operatorami tych łączy. Zobowiązani byliby również do budowy łączy dostępowych docierających do gospodarstw domowych. Woźny powiedział też, że: „Ogłoszenie konkursów w lecie jest realne, jeśli w międzyczasie nie pojawią się jakieś kłopoty wynikające z konieczności dokonywania uzgodnień z Komisją Europejską, co do możliwości realizowania zamierzeń resortu w ramach POPC”.
Źródło: Telko