Minister Marek Zagórski został pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa

495

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, został powołany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Do jego zadań należeć będzie koordynacja działań i realizacja polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej, a także:

  • analiza i ocena funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na podstawie zagregowanych danych i wskaźników opracowanych z udziałem organów administracji publicznej, organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, krajowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa: CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV
  • nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem zagregowanych danych i wskaźników opracowanych z udziałem organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV,
  • upowszechnianie nowych rozwiązań i inicjowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym,
  • inicjowanie krajowych ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • wydawanie rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania na wniosek krajowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa CSIRT.

Do działań wykonywanych przez pełnomocnika w porozumieniu z właściwymi ministrami należą również:

  • współpraca w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi,
  • podejmowanie działań mających na celu wspieranie badań naukowych i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • podejmowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Źródło: gov.pl