Minister Marek Zagórski o cyfryzacji w Polsce

460

Sekretarz stanu i odpowiedzialny za cyfryzację minister w KPRM Marek Zagórski udzielił kilku obszernych wypowiedzi odnośnie do przyszłości rozwoju sektorów cyfrowych w Polsce. Poniżej prezentujemy najbardziej istotne informacje dla branży telekomunikacyjnej.

Podczas wydarzenia „Czy Polska jest gotowa na 5G?”, przygotowanego przez Związek Cyfrowy Polska, minister poinformował, że projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie powinien w tym tygodniu trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zagórski wyraził też zdanie, że Prezes UKE powinien wkrótce – gdy projekt ustawy będzie już prawie gotowy – rozpocząć konsultacje publiczne przed aukcją 5G. Polityk dodał, że jego zdaniem, w Polsce można zbudować sieć 5G bez chińskich dostawców, w oparciu o technologie firm z Europy.

Rząd planuje, aby 1,4 mld euro z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone został na budowę sieci szerokopasmowych, w tym 5G.

Na konferencji Państwo 2.0 sekretarz stanu wypowiedział się w sprawie cyfryzacji Polski: „Nie ma czegoś takiego jak skończona i zamknięta wizja e-państwa, ona oczywiście w generalnych zarysach jest przedstawiana, natomiast szczegóły muszą być zmieniane ciągle, choćby z tego względu, że wchodzą nowe technologie, ale także zmienia się sytuacja”. Zdaniem polityka kluczowe znaczenie ma to, czy dana cyfrowa funkcja działa i czy usprawnia funkcjonowanie obywateli.

Celem konferencji „Digital Services Act. The new rulebook for the digital economy”, organizowanej przez Forum Europe, była wymiana poglądów na temat projektu unijnego rozporządzeniu o usługach cyfrowych. Marek Zagórski zwrócił uwagę na zasady tworzenia i blokowania treści w internecie, obowiązki dla pośredników internetowych oraz nadzór regulacyjny nad moderacją treści.

Wszystkie powyższe reguły powinny dawać użytkownikom realną ochronę. Zdaniem Zagórskiego podstawą Internetu jest respektowanie prawa użytkowników do wolności wypowiedzi i dostępu do informacji. Elementy, które ujęte powinny zostać w negocjacjach w sprawie DSA znaleźć można na stronie ministerstwa. Zakazywanie połączeń z określonymi adresami IP lub stronami internetowymi ma zależeć od „względów obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Zagórski odniósł się również do koncepcji operatora krajowego. Zdaniem polityka nowy podmiot nie będzie zagrożeniem dla rynku detalicznego. Operator krajowy ma zająć się łącznością specjalną w sposób uporządkowany.

Źródła: gov.pl / pb.pl / cyberdefence24.pl / serwisy.gazetaprawna.pl