TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Mechanizm Talliński – wsparcie cyberbezpieczeństwa Ukrainy

Użycie tzw. Mechanizmu Tallińskiego to wzmocnienie współpracy państw sojuszniczych NATO. Wspólnie działają one dla wsparcia cyberbezpieczeństwa Ukrainy. W działaniach bierze udział także Polska.

20 grudnia 2023 r. ogłoszono powołanie do życia tzw. Mechanizmu Tallińskiego. W ten sposób państwa NATO koordynują swoje działania dla wsparcia Ukrainy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Udział w działaniach bierze również Polska. Zgodziła się podjąć rolę tzw. Back Office. Będzie zbierać informacje o zapotrzebowaniu Ukrainy w zakresie cyberbezpieczeństwa, a od członków grupy oferty konkretnej pomocy i wsparcia.

Cyberbezpieczeństwo ponad granicami

Udział w strukturach Mechanizmu Tallińskiego jest jednym z elementów Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024. Cyberbezpieczeństwo Polski  Ukrainy jest jednym z priorytetów cyberdziałań naszego kraju w 2024 roku. Mamy budować silną pozycję międzynarodową w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dzięki Mechanizmowi Tallińskiemu wzmocnimy nie tylko stosunki polsko-ukraińskie, ale też wielostronne relacje z państwami sojuszniczymi w NATO.

Cyberzagrożenia mają wymiar transgraniczny, dlatego działania w ramach cyberbezpieczeństwa również powinny taki mieć. Ważna jest współpraca z sojusznikami i strategicznymi partnerami Polski i Ukrainy. Obejmie ona wymianę informacji o zagrożeniach takich jak:
– cyberataki na infrastrukturę krytyczną,
– cyberataki na systemy telekomunikacyjne,
– zagrożenia dla łańcuchów dostaw.

W sierpniu 2022 r. Polska podpisała Porozumienie z Ukrainą dotyczące współpracy w obszarze cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. Udało się podjąć wiele działań na rzecz Ukrainy jak budowa mobilnego centrum danych czy zakup urządzeń i dostępu do szerokopasmowej łączności satelitarnej – Starlink.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze