Maszt telekomunikacyjny nie wpływa na ceny nieruchomości

maszt telekomunikacyjny
Fot. Klaudia Wojciechowska

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji opublikowała badanie, którego celem było przeanalizowanie wpływu masztów telekomunikacyjnych na ceny nieruchomości w okolicy. Jako teren badawczy wybrano „Miasteczka Wilanów”. I przeanalizowano 1825 transakcji przeprowadzonych na tym obszarze. Wyniki badań nie potwierdzają obaw, że budowa masztów obniża wartość nieruchomości.

Analizę wpływy sąsiedztwa masztów na ceny nieruchomości przeprowadzili eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Objęli oni badaniem „Miasteczka Wilanów” i przeanalizowali 1825 przeprowadzonych na tym obszarze w latach 2016-2021. Informacje wykorzystane do badania pochodziły z rejestrów cen i aktów notarialnych dostępnych w zasobach geodezyjno-kartograficznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

– Badanie przeprowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to pionierska publikacja wśród polskich prac naukowych. W przestrzeni publicznej stale mierzymy się z fałszywymi informacjami na temat funkcjonowania i oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowych na otoczenie – zarówno to fizyczne jak i społeczne – mówi Jarosław Tworóg, wiceprezes KIGEiT.

Na badanym terenie i terenach bezpośrednio sąsiadujących znajduje się 25 stacji bazowych. 14 należy do Networks (Orange + T-Mobile), 7 do Plusa, a  4przedo Play. Stacje znajdują się głównie na obiektach użyteczności publicznej i obiektach kultu religijnego. Tylko niektóre są umieszczone  na budynkach mieszkalnych. Pracują one na różnych częstotliwościach, a 15 z nich udostępnia technologię 5G.

W porównaniu cen transakcji dotyczących nieruchomości w odległości do 200 m od stacji bazowej ze średnimi cenami nieruchomości w okolicy nie wykazało znaczących odchyleń. Niektóre nieruchomości bliżej masztów były tańsze, a niektóre droższe. Wpływ na to miały inne czynniki niż obecność infrastruktury technologii łączności bezprzewodowej.

Wnioski z badania są zgodne z wynikami większości zagranicznych badań prowadzonych w ostatnich latach. Tam również wskazywano brak zauważalnego wpływu stacji bazowych na ceny nieruchomości.

Źródło: kigeit.org.pl