Marek Zagórski o harmonogramie uruchomienia 5G i jego bezpieczeństwie

Podczas konferencji prasowej minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował, że sieć 5G w Polsce powinna ruszyć zgodnie z wcześniejszymi planami i zaleceniami Komisji Europejskiej, czyli do końca 2020 roku.

Dostępna komercyjnie sieć 5G ma być stopniowo wdrażana przez wszystkich operatorów w kolejnych miastach i obszarach kraju. Komisja Europejska zaleca, by do końca 2020 roku w każdym kraju Unii uruchomić usługi 5G, a do 2025 roku pokryć siecią duże miasta i szlaki transportowe. Minister podkreślił, że ambicją Polski, jest “przyśpieszyć przyjęty plan”.

Na rozwój 5G w kraju może znacząco wpłynąć Tarcza Antykryzysowa 3.0, która zawiera zapis o przedwczesnym odwołaniu prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej: „Kadencja prezesa UKE, przypadająca na lata 2016-2021 ulega skróceniu i kończy się po upływie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy”. Trwająca aktualnie od marca (i zawieszona na czas pandemii koronawirusa) aukcja nowych pasm służących do obsługi sieci 5G najpewniej zostanie anulowana – zgodnie z przepisami prezes UKE nie może być odwołany w trakcie przeprowadzanej aukcji pasm telekomunikacyjnych .

Andrzej Kosztowniak, poseł PiS, który złożył kluczową poprawkę dotyczącą 5G, wyznał że „nie czuję się specjalistą w temacie 5G”. Henryk Kowalczyk, przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych, przyznaje, że miał wątpliwości, ale przekonało go stanowisko rządu, iż należy działać szybko przy wprowadzaniu Tarczy 3.0. Ekspert Pracodawców RP, Arkadiusz Pączka, w odpowiedzi stwierdził, że nieprzejrzysty proces legislacyjny w Polsce, jest jednym z powodów stopniowego odejścia zagranicznych inwestorów z kraju.

W dalszym ciągu pojawiają się też wątpliwości dotyczące szkodliwości 5G. Na interpelację (nr. 2357) Bogusława Sonika, posła Platformy Obywatelskiej, odnoszącą się do wpływu tej technologii na zdrowie obywatela, Zagórski odpisał: „Nie ma jednoznacznych dowodów pozwalających na definitywne stwierdzenie, że ekspozycja na pole elektromagnetyczne poniżej wytycznych określonych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem niejonizującym (ICNIRP) niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia”.

Stanowisko Ministerstwa jest zbieżne ze stanowiskiem świata nauki, którego wyrazem są rekomendacje międzynarodowych organizacji zajmujących się promieniowaniem niejonizującym. Odnośnie stosowanych w 5G częstotliwości, są one częścią całego spektrum częstotliwości radiowych, które zostały szeroko zbadane pod kątem wpływu na zdrowie.

Źródła:

forsal.pl

komputerswiat.pl

cyberdefence24.pl