Marek Zagórski: Cyberbezpieczeństwo jest jednym z priorytetów rządu

504

Prezydent Andrzej Duda podpisał nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ważną kwestią w dokumencie stanowi cyberbezpieczeństwo.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski, który wraz z innymi szefami resortów Ministerstwa Obrony Narodowej czy Biura Bezpieczeństwa Narodowego brał udział w tworzeniu strategii podkreślił, że „w obszarze cyberbezpieczeństwa rząd mówi jednym mocnym głosem i mamy jedną wspólną wizję rozwoju i wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce”.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej to dokument, który przewiduje przygotowanie i wprowadzenie ustawy o zarządzaniu i bezpieczeństwie narodowym, która ustali hierarchię strategicznych i planistycznych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

Ważną kwestię stanowi w nim cyberbezpieczeństwo. Podkreślono, że zwiększenie odporności systemów informacyjnych wykorzystywanych zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej – to konieczność.

Ponadto, zaznaczono znaczenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i potrzeby wzmacniania jego defensywnego charakteru – poinformował resort cyfryzacji.

„Wskazanie w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) cyberbezpieczeństwa jako jednego z najważniejszych obszarów w filarze bezpieczeństwo państwa i obywateli po raz kolejny potwierdza, że ta kwestia jest jednym z priorytetów rządu” – powiedział Zagórski, który piastuje również stanowisko pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Obszar cyberbezpieczeństwa znalazł się obok tak ważnych dla bezpieczeństwa państwa i obywateli tematów jak: zarządzanie bezpieczeństwem narodowym czy podniesienie odporności państwa na zagrożenia.  

W oparciu o wskazane w SBN obszary działania mogą powstać ustawy oraz szczegółowe strategie sektorowe. Jedną z takich strategii sektorowych jest przyjęta w ubiegłym roku przez rząd Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.