Marcin Cichy nowym Prezesem UKE!

365

Marcin Cichy oficjalnie objął urząd Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Marszałek Marek Kuchciński wręczył mu akt powołania.
Na podstawie art. 190 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne, 14 września 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażoną w dniu 22 września 2016 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołał Marcina Cichego na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Nowy prezes UKE zastąpi na stanowisku Magdalenę Gaj, która złożyła rezygnację z pełnienia funkcji przed upływem kadencji.
Marcin Cichy pełnił funkcję dyrektora biura analiz w Ministerstwie Cyfryzacji od marca 2016 r. Wcześniej, od 2013 do 2016, odpowiadał za politykę regulacyjną UPC Polska w relacjach z organami administracji państwowej. W latach 2005–2013 pracował z kolei w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz w UKE, gdzie współtworzył analitykę rynku telekomunikacyjnego. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów w zakresie Analiz Makroekonomicznych SGH.