MAC opracowało Kodeks Dobrych Praktyk

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowało Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz wsparcia inwestycji szerokopasmowych przez JST. Przedstawia on korzyści z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz dobrych praktyk stosowanych przez niektóre samorządy na rzecz wspierania inwestycji telekomunikacyjnych.

Samorządy z wielu względów odgrywają znaczącą rolę w procesach rozwoju sieci szerokopasmowych. To samorządy decydują w sprawach ustalenia treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji, lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych, opłat lokalnych (w tym za zajęcie pasa drogowego) i pozwoleń na budowę.
– Istotą powodzenia planu cyfryzacji kraju jest współpraca. Współpraca samorządów, administracji rządowej, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także organizacji działających na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym – mówi Andrzej Halicki, szef resortu administracji i cyfryzacji.
Aby wykorzystać pełen potencjał z dostępności usług szerokopasmowych, samorządy muszą być aktywne w procesach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Powinny również pamiętać, że rozwój sieci szerokopasmowych jest dodatkowym instrumentem, służącym pokonywaniu oddalenia terenów wiejskich i podmiejskich od centrów rozwoju.
Załącznik:
 Kodeks Dobrych Praktyk 
 
Źródło: MAC
Zdjęcie: legio24.pl