Losowanie nagród Vademecum Operatora Telekomunikacyjnego

Dnia 17 grudnia 2015 odbyło się losowanie nagród przewidzianych dla osób, które zakupiły Vademecum Operatora Telekomunikacyjnego. Nagrodzone zostały następujące osoby:

  1. Wejściówki na FTTH Conference w Luksemburgu otrzymują:

– Rafał Szwabowski
– Wojciech Bandurowski
– Grzegorz Szeliga
– Krzysztof Kulczyk
– Mariusz Jaszczyszyn

  1. Wejściówki na konferencję PLNOG16 otrzymują:

– Robert Opieliński
– Kamil Jankowski

  1. Wejściówki na konferencję 17. Konferencję iNET wraz z zakwaterowaniem otrzymują:

– Jarosław Głąb
– Sebastian Kachel

  1. Dwugodzinną poradę prawną otrzymuje:

– Dominik Adamiak

  1. Dziesięć markerów magnetycznych EMS otrzymuje:

– Cezary Joniec

  1. Dwa kilometry taśmy do znaczenia wykopów otrzymuje:

– Wacław Fajer

  1. Pięć kamizelek „Uwaga pogotowie teletechniczne” otrzymuje:

– Zbigniew Zima

  1. Dwugodzinne szkolenie z obsługi minikoparki otrzymuje:

– Przemysław Langner

  1. Czterogodzinne konsultacje z projektantem zakończone wydrukiem projektu lub koncepcji otrzymuje:

– Jarosław Dziubek

  1. Czterogodzinne konsultacje z kosztorysantem zakończone zestawieniem rodzaju prac i ich wartością otrzymuje:

– Tomasz Jarzembiński
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Z osobami nagrodzonymi skontaktowaliśmy się celem przekazania nagród.
Oczekujcie Vademecum Operatora Telekomunikacyjnego 2016!