TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Liderzy rozwoju kompetencji cyfrowych dzielą się doświadczeniem

Pracownicy i pracownice zespołu Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (CRKC) KPRM przyglądają się działaniom z obszaru rozwoju kompetencji cyfrowych podejmowanym w innych krajach. Poznają sposoby działania liderów, które będą mogli wdrożyć także w Polsce. Pozwoliły na to wizyty studyjne w Hiszpanii i Irlandii oraz warsztaty online z udziałem przedstawicieli Estonii, Finlandii i Holandii.

Hiszpania odnotowuje postęp w cyfryzacji

W dniach 7-9 marca 2023 r. pracownicy zespołu Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (CRKC) KPRM odbyli wizytę studyjną w Hiszpanii. To jedno z państwo UE, które w ostatnich latach osiągnęło duży postęp w zakresie cyfryzacji. Od 2015 do 2022 roku Hiszpania awansowała w ogólnym rankingu DESI z 15. na 7. miejsce. W wymiarze „Kapitał ludzki” również osiągnęła 7. miejsce, a wcześniej była na 10.

Drogą do sukcesu jest powszechna świadomości w tym kraju na temat znaczenia rozwoju kompetencji cyfrowych, a także współpraca w tej kwestii wielu interesariuszy z sektora prywatnego, publicznego oraz non-profit. Drożono tam również Krajowy Plan na rzecz Kompetencji Cyfrowych (Plan Nacional de Competencias Digitales).

W trakcie wizyty studyjnej przedstawiciele Rządu Hiszpanii zaprezentowali konkretne rozwiązania, które służą nabywaniu umiejętności cyfrowych przez grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Przedstawicie Miasta Madryt pokazali swoją wizję budowania usług cyfrowych wraz ze sposobami włączania mieszkańców do korzystania z nich.

Irlandia w ścisłej czołówce DESI

W rankingu ogólnym DESI Irlandia znajduję się w ścisłej czołówce zajmując 5. miejsce w rankingu ogólnym oraz 3. miejsce w  obszarze „Kapitał ludzki”. Jest to wynik długofalowej strategii państwa.

W latach 70. XX wieku władze Irlandii przeanalizowały dostępne zasoby kraju i na tej podstawie podjęły decyzję o inwestowaniu głównie w zasoby ludzkie i talenty. W tym celu powstała Skillnet Ireland – agencja rządowa wspierająca konkurencyjność, produktywność i innowacyjność przedsiębiorstw, a także osób będących na rynku pracy. Kierunek działań w Irlandii utrzymywany był niezależnie od zmian politycznych w tym  kraju. Uznano bowiem, że jest to źródło przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.

Wizyta studyjna w Irlandii  odbyła się w dniach 3-5 kwietnia 2023 r. Przedstawiciele władz Irlandii podzielili się na niej doświadczeniami w zakresie wdrażania strategii mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych. Polska delegacja uznała, że Orlandzie rozwiązania w tym zakresie są inspirujące i warte naśladowania.

– Doświadczenia Irlandii pokazują, że przyjęcie Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych przez Radę Ministrów było doskonałą decyzją. Jednak wyjeżdżamy świadomi wielkiej skali wyzwań, jakie są przed nami w najbliższym czasie – skomentował wizytę Michał Mucha, Zastępca Dyrektora w Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w KPRM.

Różne sposoby na rozwój kompetencji cyfrowych

W ramach wymiany doświadczeń z obszaru rozwoju kompetencji cyfrowych 24 marca 2023 r. miało miejsce wirtualne spotkanie z reprezentantami Estonii, Finlandii i Holandii.

Reprezentantka Estonii, p. Kerli Pozogina, Project Manager w Education and Youth Board of Estonia, mówiła o działaniach wspierających rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Przedstawiciele Finlandii  –  Aleksi Kopponen, Special Advisor for Digital Transformation in the Department of Public Sector i  Rikka Lindsten, Development Specialist in the Data-Driven City for the City of Tampere – opowiedzieli o lokalnym aspekcie kształtowania kompetencji cyfrowych na przykładzie obywateli miasta Tampere. Jest ono coraz bardziej oparte na koncepcji smart city i obywatele korzystają z tych rozwiązań.

Reprezentantka Holandii – Dominiek Veen przedstawiła działania związane z podnoszenie kompetencji osób aktywnych na rynku pracy. Odbywa się to m.in. dzięki projektowi Katapult network. Wdraża on koncepcję partnerstwa publiczno-prywatnego by jak najlepiej odpowiedzieć na bezpośrednie potrzeby rynku pracy.

Instrument Wsparcia Technicznego dla kompetencji cyfrowych ze środków  KE

Wszystkie  wizyty studyjne, spotkania i dyskusje odbyły się w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia Technicznego. Celem projektu jest wsparcie polskich władz w efektywnym wdrażaniu Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Dzięki rozmowom i poznawaniu rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach, może to przebiegać szybciej i sprawniej.

Instrument Wsparcia Technicznego ma zapewnić państwom UE specjalistyczną wiedzę dostosowaną do ich potrzeb. Wsparcie finansuje Komisja Europejska i nie wymaga ono współfinansowania ze strony państw członkowskich.

Cele Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (PRKC)

21 lutego 2023 r. Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych został przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Na jego sfinansowanie przeznaczonych będzie 2,8 mld zł ze źródeł krajowych i europejskich. Dla jego skutecznego wdrożenia niezbędna jest przede wszystkim współpraca administracji centralnej i samorządowej, organizacji non-profit, biznesu, ciał doradczych i eksperckich oraz środowisk naukowych.

W 2030 roku planowane są już rezultaty wdrożenia PRKC takie jak:

 – podstawowe umiejętności cyfrowe u 80 proc. osób w wieku 16-74 lata,
– ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe u 40 proc. osób w wieku 16-74 lata,
– zwiększenie do 6 proc. udziału specjalistów ICT wśród ogółu pracujących,
 – zwiększenie do 29 proc. udziału kobiet wśród specjalistów ICT.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...