Kto otrzyma miliony na szybki internet?

172

Jest już lista rankingowa wniosków złożonych w ogłoszonym w maju naborze. To pilotaż programu dofinansowania gminnych projektów budowy sieci szerokopasmowych ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Ma zapewnić dostęp do szybkiego internetu mieszkańcom kraju na terenach określanych jako białe plamy.

Pilotażowy nabór wniosków skierowany był do gmin. Ogłoszony w maju trwał od 27 maja do 27 czerwca 2022 r. W tym czasie zgłoszono 39 wniosków. W testowanym sposobie finansowania to zwycięskie samorządy będą wybierać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który wybuduje na ich terenie sieć szerokopasmową.

Maksymalne dofinansowanie przy pozytywnie rozpatrzonym wniosków to 5 mln zł, co stanowić ma 80 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioski oceniała Komisja Oceny Projektów zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Listę rankingową wniosków w naborze Funduszu Szerokopasmowego można znaleźć na stronie rządowej.

Źródło: gov.pl

Czytaj także: