Kto dostarczy sprzęt aktywny dla WSS?

446

W przetargu rozstrzygniętym kilka miesięcy temu  najlepszą ofertę o wartości blisko 32 mln zł złożyło konsorcjum Compu i Almy, ale od wyników odwołali się przegrani. Dostawca sprzętu aktywnego dla Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej znany będzie dopiero w końcu czerwca.

Krajowa Izba Odwoławcza po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznała, że WSS powinien był odrzucić zwycięzką ofertę jako niespełniających specyfikacji warunków zamówienia. Jedyną ważną ofertą została propozycja Dimension Data Polska, która było o ok. 6 mln zł droższa.
Z decyzją nie pogodziło się konsorcjum Compu i Almy i złożyło w sądzie Okręgowym w Poznaniu odwołanie. Obecnie sąd czeka na opinie biegłego w tej sprawie. 29 czerwca odbędzie się rozprawa, na której ma zostać ogłoszone ostateczne rozstrzygnięcie.
Źródło: Polska Szerokopasmowa
Zdjęcie: polskieradio.pl