Kto chce Internet?

528

Chceinternet.pl – to tutaj mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego mogą  wskazać operatorom telekomunikacyjnym swoją najbliższą okolicę jako odpowiednie miejsce do podjęcia inwestycji związanej z budową sieci telekomunikacyjnej „ostatniej mili”.

W zamyśle Chceinternet.pl ma łączyć informacje o szukających dostępu do Internetu z dostawcami tej usługi. Umożliwia to interaktywna mapa z oznaczonymi miejscami, w których jest zapotrzebowanie na szybki Internet. W ten sposób przedsiębiorcy telekomunikacyjni otrzymują informację, kto i gdzie jest zainteresowany podłączeniem się do sieci.
Na podstawie tak zgromadzonych danych mogą podjąć decyzję o budowie sieci telekomunikacyjnej tzw. „ostatniej mili” w danej miejscowości. Jest ot kolejna incjatywa, która powstała w ramach Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, w którym samorządy obniżają bariery ekonomiczne w postaci podatków i opłat dotyczących inwestycji z zakresu infrastruktury „ostatniej mili”.
Województwo warmińsko- mazurskie realizuje projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie, który zakłada wybudowanie ok. 2200 km światłowodów do końca września 2015 roku. Sieć ta będzie podstawą do dalszego rozwoju sieci „ostatniej mili”. Sieć budują Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS).
 
Źródło: Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego
Zdjęcie: en.wikipedia.org