KSC dyskryminuje małych i średnich operatorów

196

Temat Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa powrócił. Piotr Muszyński, doradca społeczny Prezydenta Pracodawców RP ds. teleinformatyki i prezes Fixmap, stwierdził, że rozwiązania prawne zawarte w nowej wersji ustawy KSC stanowią  złamanie gwarantowanej przepisami Konstytucji RP zasady równości wobec prawa.

Ustawa doczekała się już siódmej wersji. Chociaż uwagi zgłaszały zainteresowane podmioty rynkowe, to powstała iteracja dalej zbudza kontrowersje. Raz po raz wskazywane są przepisy, które utrudnią życie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Tym razem zastrzeżenia zgłosili przedstawiciele małych i średnich operatorów.

Muszyński jest zdania, że nowelizacja prawa sprawi, iż uprzywilejowani zostaną najwięksi operatorzy kosztem mniejszych firm. Kontrowersje dotyczą wskazywania dostawcy wysokiego ryzyka, a wprowadzony przez ustawodawcę cenzus finansowy jest dyskryminujący względem mniejszych telekomów. W procedurze oceny dostawcy wysokiego ryzyka wziąć udział będą mogli tylko dostawcy telekomunikacyjni, których roczny przychód wynosi ok. 113 mln PLN. Co więcej, mniejsze podmioty nie będą mogły zaskarżyć dotyczących ich rozstrzygnięć, jeśli nie będą spełniały wymagań.

Powyższe stoi w sprzeczności z funkcjonującym od lat Prawem Telekomunikacyjnym, gdyż w tych przepisach legislator nie rozróżnia przedsiębiorców ze względu na przychody, nakładając na wszystkich te same ustawowe obowiązki. Nowelizacja KSC nie bierze pod uwagę różnic wynikających ze skali prowadzonego biznesu. Muszyński wskazuje, że konieczne będą kompleksowe konsultacje społeczne ustawy.

– Mniejsi operatorzy telekomunikacyjni mają bardzo wysoki poziom świadomości i odpowiedzialności za jakość i koszt dostarczanych lokalnie usług telekomunikacyjnych, a ich argumenty w dyskusji mają zupełnie inny kontekst merytoryczny i dlatego właśnie ich głos jest ważny, uzupełniając niezbędną do podjęcia właściwej decyzji argumentację – argumentuje Muszyński w artykule na portalu forsal.pl.

Polski system cyberbezpieczeństwa musi zostać wzmocniony. Strategicznym dokumentem miała być właśnie znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Niestety nowelizacja w obecnym kształcie nie uwzględnia w ogóle interesów ekonomicznych małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Źródło: forsal.pl