Krzysztof Silicki wybrany do Rady Wykonawczej ENISA

156

Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora NASK i dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK został wybrany do Rady Wykonawczej ENISA.

Od 2016 roku pełni również wybieralną funkcję, wiceprzewodniczącego Zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. 

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) stanowi ośrodek wiedzy specjalistycznej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie. ENISA pomaga UE i należącym do niej krajom przygotować się do zapobiegania problemom dotyczącym bezpieczeństwa informacji, a także do wykrywania takich problemów i reagowania na nie.

ENISA zapewnia praktyczne porady i rozwiązania dla sektora publicznego i prywatnego w państwach UE oraz w instytucjach UE. Działalność ta obejmuje:

  • organizowanie s ogólnoeuropejskich ćwiczeń przygotowujących do reagowania w przypadku rzeczywistej sytuacji kryzysowej,
  • pomoc w opracowywaniu krajowych strategii cyberbezpieczeństwa,
  • wspieranie współpracy między zespołami reagowania na zagrożenia komputerowe i rozwoju umiejętności.

Źródło: NASK / european-union.europa.eu