Krzysztof Silicki wiceprzewodniczącym zarządu ENISA

413
Krzysztof Silicki, Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji ponownie został wybrany na wiceprzewodniczącego zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA.
ENISA to agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach teleinformatycznych. Utworzona w marcu 2004 roku, służy jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w internecie, przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. ENISA zapewnia praktyczne porady i rozwiązania dla sektora publicznego i prywatnego w państwach UE oraz w instytucjach UE, ale również publikuje sprawozdania i badania dotyczące kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego. Agencja uczestniczy w kształtowaniu polityki i prawa Unii w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji.
[źródło: NASK]