Konta i kredyty pod ochroną polskiej technologii

Rozwój technologiczny wpływa także na usługi finansowe. W tym samym czasie zwiększa się liczba cyberzagrożeń, na które narażone są nasze pieniądze w cyfrowej przestrzeni. Programiści i finansiści z Grupy BIK postanowili współpracować, by temu zapobiegać. Dzięki temu powstała technologia, które może stać się polskim hitem fintechowym. Tajemnica tkwi w biometrii behawioralnej.

Biometria behawioralna jest nową dziedziną badań nad zachowaniami człowieka. Z jej wykorzystaniem spółka Digital Fingerprints należąca do Grupy BIK może dostarczać instytucjom finansowym i bankom unikalną Platformę Biometrii Behawioralnej. Ma to ograniczyć liczbę fałszywych poleceń zapłaty, które w Polsce wzrosły dwukrotnie w ciągu 2022 r.

– Prosty login i hasło już nie wystarczają jako zabezpieczenia. Biometria behawioralna oparta jest na zaawansowanych metodach machine learning. Tworzy model zachowania użytkownika przed urządzeniem, z którego użytkownik korzysta; w jaki sposób, w jakim tempie, z jaką siłą naciska przyciski na klawiaturze czy w jaki sposób rusza myszką przy komputerze. Dotyczy to urządzeń desktopowych i mobilnych – wyjaśnia Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, dyrektorka zarządzająca Obszarem IT Grupy BIK oraz Prezeska Zarządu Digital Fingerprints.

Profil behawioralny jest budowany za zgodą klienta. Potem system jest w stanie sprawdzić, czy użytkownik zachowuje się tak, jak dotychczas. W przypadku wątpliwości – pojawia się alarm.

W trakcie całej procedury nie są udostępniane żadne dane wrażliwe klienta czy dane o jego transakcjach. Budowa profilu opiera się na danych bezkontekstowych –  jak pisze na klawiaturze a nie co pisze.

– Biuro Informacji Kredytowej poza swoją podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania danych o zobowiązaniach kredytowych, mocno rozwija i dostarcza systemy antyfraudowe dla całego sektora finansowego w Polsce. Jednym z nich jest Platforma Antyfraudowa BIK. Banki i instytucje finansowe oraz pożyczkowe korzystają z niej do oceny ryzyka nadużyć i fraudów w procesach kredytowych dla klientów detalicznych czy przy udzielaniu pożyczki, faktoringu, leasingu dla przedsiębiorstw. Do tej pory zatrzymała podejrzane wnioski kredytowe na kwotę ponad 500 milionów złotych. Sektorowe platformy antyfraudowe udostępniane przez Grupę BIK to wymierne korzyści dla całego sektora – zapewnia Agnieszka Szopa-Maziukiewicz.

Główne założenie antyfraudowe Grupy BIK to wymiana informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami platform. Pozwoli to ograniczyć skalę wyłudzeń, a jednocześnie wpłynąć na bezpieczeństwo i rozwój sektora bankowego.

Źródło: businessinsider.com.pl