Konsultacje w zakresie stawek za zakańczanie połączeń głosowych w krajach UE

392

 

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w ramach przygotowań do przyjęcia aktu delegowanego określającego maksymalną ogólnounijną: stawkę za zakańczanie połączeń głosowych w sieci ruchomej (MTR) oraz stawkę za zakańczanie połączeń głosowych w sieci stacjonarnej (FTR).

Konsultacje będą trwały 12 tygodni do 8 listopada br. Celem konsultacji jest określenie zakresu i zastosowania przyszłego aktu delegowanego, w tym rodzajów usług, które powinny wchodzić w zakres definicji usług zakańczania połączeń głosowych.

Otrzymane w procesie konsultacji opinie zostaną uwzględnione w procesie opracowania polityki Komisji Europejskiej w stosunku do stawek za zakańczanie połączeń głosowych.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony, w tym obywateli, przedstawicieli dostawców usług łączności elektronicznej, izb i instytucji sektora publicznego, do odpowiedzi na konsultacje.

Kwestionariusz dostępny jest na stronie Komisji EuropejskiejOtwórz w nowym oknie.

Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej stawki za zakańczanie połączeń głosowych powinny zostać ustalone na podstawie metodologii bottom-up LRIC. Finalny model dotyczący MTR, dostępny jest na stronie Komisji EuropejskiejOtwórz w nowym oknie. W załączeniu udostępniamy również zanonimizowaną wersję modelu kosztowego dla Polski. Podobne badanie w zakresie FTR jest w toku realizacji.

[źródło: UKE]