Konsultacje w sprawie nowych przepisów RODO

Komisja Europejska opublikowała informacje o prowadzeniu  inicjatywy dotyczącej doprecyzowania przepisów proceduralnych w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO porządzenia. Inicjatywa związana jest z egzekwowaniem tego rozporządzenia. Jednocześnie odbywają się konsultacje publiczne do tej inicjatywy.

Prowadzona przez Komisję Europejską inicjatywa ma usprawnić współpracę między krajowymi organami nadzorczymi ds. ochrony danych podczas egzekwowania przepisów RODO (General Data Protection Regulation – GDPR) w sprawach transgranicznych. Zaproponowano chociażby harmonizację procedur administracyjnych stosowanych w takich przypadkach przez krajowe organy nadzorcze ds. ochrony danych.

Minimalizacja rozbieżności pozwoli na sprawne funkcjonowanie mechanizmu współpracy. To także ułatwienie na drodze rozstrzygania sporów w ramach RODO. Osoby, których dane dotyczą, będą miały szybszy i skuteczniejszy środek ochrony danych.

W trakcie prac nad nowymi przepisami prowadzone są konsultacje publiczne, w których wypowiedzieć się mogą zainteresowani tematem. W konsultacjach można wziąć udział poprzez stronę Komisji Europejskiej do 24 marca 2023 r.

Źródło: gov.pl