Konsultacje społeczne obszarów białych NGA – ważne dla MiŚOT!

394

 

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Konsultacje społeczne trwają od 6 sierpnia do 6 września br. W ramach konsultacji zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Zgodnie z informacją Ministerstwa:

Lista obszarów białych NGA dla kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej PO PC zostanie opracowana na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2019 r., konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz informacji o projektach realizowanych w ramach 2 i 3 konkursu na dofinansowanie projektów w ramach I osi priorytetowej PO PC. Tak przygotowana lista obszarów białych NGA będzie listą ostateczną i po jej opracowaniu nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej do wybudowania infrastruktury

Przedmiot konsultacji: białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub 100 Mb/s w przypadku placówek oświatowych.

W ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – Przejdź do formularza

Formularz można wysłać również mailem spełniając wymogi określone tutaj. 

Warto zauważyć, że jest to kwestia niezwykle ważna w szczególności dla Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych – aby zabezpieczyć swoje najbliższe obszary przed wejściem operatorów korporacyjnych. 

[źródło: MC]