Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

388

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących białych obszarów NGA. Konsultacje będą miały na celu stworzenie listy białych obszarów NGA – miejsc potencjalnych interwencji w II konkursie w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Konsultacje społeczne będą odbywały się w dniach 17 maja – 17 czerwca br. Zebrane zostaną trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Ponad 1 mld euro ze środków unijnych zostanie przeznaczonych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na wsparcie rozwoju szerokopasmowych sieci NGA. Białe obszary NGA to obszary, na których w ciągu trzech lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych.
Podstawą prawną konsultacji jest § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1466).
Konsultacje społeczne obszarów białych NGA odbywają się poprzez:

Przed wzięciem udziału w konsultacjach należy zapoznać się z Zasadami konsultacji społecznych obszarów białych NGA, a także z instrukcjami: weryfikacji listy obszarów białych NGA oraz zgłaszania planów inwestycyjnych.