Konsultacje społeczne dotyczące dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych

871
Trwają konsultacje społeczne projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych z udziałem Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

15 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje w zakresie projektów regulacji dotyczących operatorów systemów dystrybucyjnych: Stoen, Tauron, PGE, Energa, Enea. Jest to efekt ponad dwuletniej batalii Izby KIKE o zmianę i wprowadzenie nowych zasad.

Z projektami decyzji można zapoznać się tutaj: https://www.uke.gov.pl/akt/konsultacje-projektow-decyzji-dotyczacych-dostepu-do-slupow-elektroenergetycznych,337.html

KIKE planuje zgłoszenie swoich uwag do zaproponowanych projektów, w tym do wysokości wskazanych w nich stawek za udostępnienie infrastruktury operatorów systemów dystrybucyjnych.

Spotkanie konsultacyjne KIKE mające na celu wspólne wypracowanie ostatecznego stanowiska Izby w zakresie uwag do przedmiotowych projektów decyzji UKE odbędzie się w środę 22 lipca 2020 o godz. 13. w Wirtualnym Biurze Konsultacyjno-Szkoleniowym KIKE (VirBELA Open Campus). Są na nie zaproszeni wszyscy członkowie oraz sympatycy KIKE.

Instrukcja dołączenia do spotkania zostanie dostarczona zainteresowanym, natomiast chęć udziału w konsultacjach można zgłaszać teraz pod tym linkiem.

Podsumowanie historii postępowania w sprawie słupów elektroenergetycznych można zaś znaleźć tutaj: https://kike.pl/2020/07/nowe-zasady-dostepu-do-slupow-elektroenergetycznych/