Konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego

Computer Keyboard with symbolic padlock key

 
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna formalny proces konsultacji publicznych projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Konsultacje potrwają do 16 października br.
Aktualizacja NPS stanowi odpowiedź na kolejne wyzwania w zakresie rozwoju powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu oraz nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności dotyczące upowszechniania się usług dostępu do internetu o przepustowościach przekraczających 100 Mb/s (a w niedalekiej przyszłości 1 Gb/s) czy wdrożenia sieci mobilnych 5 generacji.
NPS, tak jak obecnie, będzie rządowym programem rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z jej wymogami, NPS przedstawia diagnozę stanu obecnego infrastruktury szerokopasmowej w Polsce.
Cele NPS oraz cele ustanowione przez Komisję Europejską w Komunikacie w sprawie społeczeństwa gigabitowego:

  1. powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do roku 2020, zaś o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (z możliwością zwiększenia do 1 Gb/s) do roku 2025,
  2. korzystanie z usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s przez co najmniej 50% gospodarstw domowych do roku 2020;
  3. dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla głównych miejsc stanowiących siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2025,
  4. w pełni rozwinięta łączność 5G w co najmniej 1 głównym mieście do roku 2020, zaś na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych i głównych miastach do roku 2025.

Przeczytaj projekt aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego