Konsultacje publiczne Aktu w sprawie danych do końca miesiąca

175

Dostępne jest polskie tłumaczenie projektu rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich. Dokument zwany jest Aktem w sprawie danych. Teraz jego konsultacje publiczne w Polsce będą łatwiejsze. Trwają jeszcze do końca miesiąca.

O ile w Akcie w sprawie zarządzania danymi ustanowiono procesy i struktury ułatwiające udostępnianie danych przez przedsiębiorstwa, osoby fizyczne i sektor publiczny, to Akt w sprawie danych doprecyzowuje, kto może korzystać z jakich danych i do jakich celów.

Przepisy w nim zawarte obejmują dostęp użytkowników do danych generowanych przez urządzenia podłączone do internetu i możliwość udostępniania tych danych podmiotom trzecim, umożliwienie organom sektora publicznego uzyskania, w wyjątkowych okolicznościach, dostępu i wykorzystania danych, które są w posiadaniu sektora prywatnego czy opracowanie standardów interoperacyjności dla danych, które mają być ponownie wykorzystywane między sektorami.

Ponadto dokument zawiera większą ochronę MŚP przed nieuczciwymi warunkami umownymi dot. udostępniania danych narzucanymi przez większych czy zmianę niektórych aspektów dyrektywy w sprawie baz danych.

Dzięki przetłumaczeniu Aktu na język polski, jest on łatwiej dostępny dla zainteresowanych wzięciem udziału w jego konsultacjach publicznych. Można to zrobić do 31 marca wysyłając uwagi, opinie i stanowiska na adres aleksandra.chmielecka@mc.gov.pl .

Źródło: gov.pl

Czytaj także: