Konsultacje PKE. Dwa miesiące na dostosowanie wzorców umownych do nowych. „Nierealny termin”

491

21 grudnia 2020 r. mija termin na wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Operatorów w związku z tym czeka wiele zmian.

Jedną z nich jest zmiana dotycząca zawierania umów o świadczenie usług komunikacji elektronicznej. Dotychczasowy pakiet dokumentów „umowa + regulamin” zmieni się na pakiet „informacje przedumowne + podsumowanie warunków umowy + umowa”. Obecny projekt przepisów wprowadzających Prawo Komunikacji Elektronicznej zakłada, że dostawcy usług w ciągu dwóch miesięcy dostosują istniejące umowy do nowych przepisów.

Oznacza to, że dostawcy usług powinni w ciągu dwóch miesięcy (zatem najpóźniej do 21 lutego 2021 r.) dostosować obowiązujące umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do przepisów PKE.

Ewelina Grabiec, radca prawny, na blogu Okablowani pisze, że utrzymanie dotychczas zaproponowanego dwumiesięcznego terminu jest nierealne i odsyła nas do kalendarza. Co tu dużo mówić i pisać, termin jest przedświąteczny, więc od 21 grudnia do 6 grudnia – dni pracujące się kurczą do ośmiu. W zasadzie po wejściu w życie PKE, aż 3 tygodnie będą wyłączone z prac nad wdrożeniem zmian w firmach.

Dodatkowo, w przypadku jednostronnej zmiany warunków umowy, dostawca usług musi powiadomić abonenta o treści planowanych zmian z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie, co zgodnie z planowanym harmonogramem – ma przypadać na dzień 21 stycznia 2021 roku. Na zapoznanie się z nowymi regulacjami oraz na opracowanie zmian dostawcom usług pozostanie w takim przypadku jedynie 19 dni roboczych (w okresie ferii zimowych w części województw), a wszystko to przy założeniu, że nie pogorszy się sytuacja epidemiczna związana z koronawirusem, która dodatkowo może skomplikować całą sytuację.

Czy 19 dni roboczych to realny termin na: zapoznanie się ze zmianami,  przemyślenie i skonstruowanie nowej oferty w związku z zmianą zasad wyliczania roszczenia na wypadek zerwania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, zorganizowanie i zaangażowanie pomocy prawnej, przygotowanie zmian w dotychczasowych umowach, przygotowanie nowych umów, dostosowanie LMS, przeszkolenie pracowników? Zdecydowanie nie.

Utrzymanie dotychczas zaproponowanego  dwumiesięcznego terminu na wdrożenie zmian do wzorców abonenckich spowoduje wyłącznie chaos, a powstałe w tak krótkim czasie rozwiązania i dokumenty będą wymagały kolejnych zmian. Grabiec uważa, że przedsiębiorcy nie wdrożą PKE w tak krótkim czasie, biorąc pod uwagę choćby fakt, że nie znamy jeszcze ostatecznego brzmienia ustawy.

Źródło: Okablowani.pl