Konsultacje MC: Pytanie ws. współpracy z Lasami Państwowymi

Businessman walking on a cable network

 
Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat:
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło robocze rozmowy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w zakresie ewentualnych zmian w przepisach regulujących udostępnianie terenów leśnych pod telekomunikacyjne inwestycje liniowe, w tym w zakresie opłat.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie, w terminie do 8 września 2017 r., informacji dotyczących budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.
Interesują nas przede wszystkim kwestie związane ze współpracą z poszczególnymi nadleśnictwami, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu naliczania stawek opłat – sposobu wyliczenia opłaty jednorazowej, a także, jeżeli takie by się pojawiały, opłat rocznych  (np. rocznych eksploatacyjnych czynszów dzierżawnych) za dzierżawę tych gruntów.
Powyższe informacje (opis lub skany podpisanych umów na dzierżawę gruntów leśnych) proszę o przesłać na adres: roberto.romanski@mc.gov.pl
W razie pytań także proszę o kontakt z Panem Roberto Romańskim, tel. 22 245 54 52
Pozdrawiam,

Dominik Koperap.o. Zastępcy Dyrektora
Departament Telekomunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji
Tel. (+48) 22 245 59 18
Kom. (+48) 797 851 126
dominik.kopera@mc.gov.pl