Konsultacje KE nad Cyber Solidarity Act i Cyber Skills Proposal Amendment

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje dwóch projektów. Są to Cyber Solidarity Act i Cyber Skills Proposal Amendment.

Konsultowane jest uzasadnienie do projektu Cyber Solidarity Act. Jego celem jest wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Opierać się będzie na krajowych i transgranicznych centrach monitorowania bezpieczeństwa (SOC) znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Centra będą miały za zadanie wykrywanie incydentów i skuteczne reagowanie.

Drugi z konsultowanych projektów to Cyber Skills Proposal Amendment. Dzięki niemu pojawi się spójny system certyfikacji usług cyberbezpieczeństwa. Wprowadzane zmiany dotyczą zakresu europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa w celu włączenia „zarządzanych usług bezpieczeństwa”. Wprowadzają także definicję tych usług zgodnie z dyrektywą NIS 2 oraz zmieniają cele w zakresie europejskiej certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Konsultacje Komisji Europejskiej

Z anglojęzycznymi wersjami projektów można zapoznać się na stronach Komisji Europejskiej:
Cyber Solidarity Act,
Cyber Skills Proposal Amendment.

Uwagi dotyczące konsultowanych projektów można przesyłać na adres: Magdalena.Zaniewicz@kprm.gov.pl.
Czas na to jest do 21 czerwca 2023 r.

Źródło: gov.pl