Konsultacje ITU dotyczące wykorzystania ICT

381

 

Grupa robocza Rady ITU ds. zagadnień polityki międzynarodowej związanej z Internetem (CWG-Internet) rozpoczęła otwarte konsultacje dotyczące wykorzystania nowych i powstających technologii telekomunikacji/ICT na rzecz zrównoważonego rozwoju.

CWG-Internet zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach, zwłaszcza do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  1. W jaki sposób nowe i powstające technologie telekomunikacyjne/ICT wpłyną zarówno na internet, jak i na zrównoważony rozwój, w tym na gospodarkę cyfrową?
  2. Jakie są szanse i wyzwania związane z przyjęciem i rozwojem nowych i powstających technologii telekomunikacyjnych/ICT i internetu?
  3. W jaki sposób rządy i inne zainteresowane strony mogą wykorzystać zalety nowych i powstających technologii telekomunikacyjnych/ICT?
  4. Jakie są najlepsze praktyki promowania umiejętności, zdolności instytucjonalnych, innowacji i inwestycji w nowe i powstające technologie telekomunikacyjne/ICT?

Konsultacje trwają do 3 stycznia 2020 r. Następnym etapem będzie otwarte spotkanie konsultacyjne w siedzibie ITU w Genewie (będzie prowadzone w języku angielskim i jest możliwe zdalne uczestnictwo).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ITU.