Konieczność uwzględnienia płatności gotówką za usługi telekomunikacyjne

726
monety, pieniądze

28 września br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Przewidziane w niej jest wprowadzenie obowiązku przyjmowania płatności nie tylko bezgotówkowych, ale także gotówką.

W uzasadnieniu do stawy można przeczytać, że zdarzały się sytuacje, w których przedsiębiorcy nie akceptowali zapłaty za usługę czy towar w gotówce. Także wielu ISP wyłączyło możliwość płatności gotówką i nie prowadzi tradycyjnej kasy w biurach obsługi klienta.

Ustawodawca zdecydował jednak, że nieprzyjmowanie płatności gotówką to wykluczenie części społeczeństwa i wykracza to poza swobodę umów. Dlatego zdecydowano o wprowadzeniu przepisów nakładających na przedsiębiorców – także telekomunikacyjnych – obowiązek przyjmowania zapłaty również w gotówce.

Ustawa wchodzi w życie 11 listopada 2021 r. i od tego momentu także ISP nie będą mogli odmawiać przyjmowania płatności w gotówce. Trzeba będzie zmienić w tym celu regulaminy i dostosować do tej sytuacji pracę BOK-ów.

W regulaminie nie może być zapisów dotyczących przyjmowania płatności jedynie przelewem na rachunek bankowy. O zmianie wzorców umowy trzeba będzie poinformować klientów.

W Bok-ach natomiast należy stworzyć tradycyjną kasę, w której przyjmowane będą opłaty w gotówkę.

Zapisy ustawy nie będą dotyczyły jedynie:

– działalności prowadzonej w Internecie
– prowadzenia działalności bez obecności personelu
– w trakcie imprezy masowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

We wprowadzanej ustawie nie ma sankcji bezpośrednich za naruszenie nakazu przyjmowania gotówki. Jednak wyłączenie takiej możliwości może zostać uznane za UOKiK za zbiorowe naruszenie interesów konsumentów. Może wtedy nałożyć karę pieniężną w wysokości 10 proc. przychodu.

Nieprzyjmowanie płatności gotówką może również skutkować składania skarg przez wykluczonych konsumentów. Wtedy interweniować może powiatowy rzecznik praw konsumentów. Może również być wszczęta kontrola przez Inspekcję Handlową.

Źródło: okablowani.pl