Kongres Gospodarki Elektronicznej 2021 – podsumowanie

534

Prelegenci jednodniowego Kongresu Gospodarki Elektronicznej poruszyli w wystąpieniach między innymi temat cyfryzacji gospodarki, cyberbezpieczeństwa i e-usług. Inicjatywa Związku Banków Polskich pomaga także określić wyzwania jakie stoją przez Polską w czasach intensywnego rozwoju przemysłu 4.0.

– W zeszłym tygodniu liczba osób posiadających Profil Zaufany lub Moje ID osiągnęła 11 milionów – zaznaczył w swym wystąpieniu Marek Zagórski, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – To nie tylko narzędzie, ale także sposób wyrażenia zaufania do e-usług, co z kolei związane jest z wysokim poziomem bezpieczeństwa jakie oferujemy obywatelom. Jest to także wskaźnik kompetencji cyfrowych naszego społeczeństwa – dodał minister.

Już niebawem: domyślność cyfrowa

Usłyszeliśmy też deklarację, że z Krajowego Planu Odbudowy na cyberbezpieczeństwo przeznaczone będzie w ciągu najbliższych siedmiu lat 40 mld złotych. Wśród innych priorytetów rządu Marek Zagórski wymienił rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inteligentnych technologii, a także rozwój specjalistycznych kompetencji obywateli, co pozwoli tworzyć nowoczesne społeczeństwo. Zapowiedział także inicjatywę legislacyjną, w ramach której nowa ustawa o informatyzacji wprowadzi poważną zmianę: domyślność cyfrową przekazywanych do urzędów dokumentów. Zaznaczył przy tym, że osoby wykluczone cyfrowo nadal będą mogłaby załatwić wszystkie formalności tradycyjnie.

O wyzwaniach cyfrowych w dobie gospodarki 4.0 i potrzebie zmian modeli biznesowych, mówiła także Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Gospodarka 4.0 czyli roboty w smart city

Czwarta rewolucja przemysłowa według prelegentów to głównie robotyzacja materialnej producji przemysłowej. Wymaga ona nowego sposobu zarządzania, a dłuższej perspektywie wprowadzi też cyfrowe łańcuchy dostaw. W związku z tym w najbliższej dekadzie możemy spodziewać się ogromnych zmian na rynku pracy. Część zawodów zaniknie, potrzebni będą natomiast inżynierowie wysokich technologii, menadżerowie produkcji i logistycy o wysokich kompetencjach cyfrowych.

Wojciech Cellary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozwinął w związku z tym temat kształcenia na potrzeby gospodarki 4.0.

– Tradycyjne metody do niczego nie doprowadzą, obserwuję też odpływ specjalistycznych kadr z uczelni do przemysłu. Nasz system szkolnictwa nie jest przystosowany do nowych wyzwań – podkreślił prelegent, po czym przedstawił inicjatywę stworzenia Wirtualnej Akademii Przemysłu 4.0. Studia te, stworzone przez konsorcjum uczelni i przedsiębiorstw, pozbawione byłyby sformalizowanych procedur, a nawet dyplomów. Wirtualne zajęcia obejmowałyby natomiast nawet 10 uczelni na raz i połączone byłyby z nabywaniem umiejętności praktycznych (staże, praktyki, płynne wdrożenie do pracy w konkretnych przedsiębiorstwie).

Piotr Piasecki, prezes Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych dodał, że jego zdaniem pandemia Covid-19 wyostrzyła problemy współczesnej edukacji. Jego zdaniem główny problem leży nie w przekazywaniu wiedzy, ale kompetencji i umiejętności.

O IT i telekomunikacji

Interesująca z punktu widzenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych było także wystąpienie Andrzeja Dulki, prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Zaprezentował on raport: Rynek IT i Telekomunikacji w Polsce 2020. Wynikało z niego, że branża telekomunikacyjna dobrze poradziła sobie w okresie pandemii, a także pomogła przejść przez ten okres innym przedsiębiorcom. Jednocześnie rośnie znów gotowość do inwestycji w rozwiązania telekomunikacyjne oraz w IT.

Na postawie dokumentów unijnych Andrzej Dulka przypomniał też i przeanalizował wizję niedalekiej już przyszłości. Do 2030 powszechna i niezawodna infrastruktura cyfrowa zapewniająca prędkość przesyłu danych na pozmiomie 1 Gb/s ma dotrzeć do każdego gospodarstwa domowego. Zapewniony będzie także dostęp do technologii 5G, której celem jest właśnie wkroczenie w przemysł 4.0 (robotyzacja, autonomiczne samochody, rozwiązania smart city).

Cyfryzacja w sferze publicznej sprzyja także zielonej transformacji i praktycznemu wyeliminowaniu z obiegu dokumentów papierowych.

Prezes PIIiT podkreślił też, że aby to się dokonało potrzebne jest też jasne, proste prawo.

Kongres Gospodarki Elektronicznej odbył się 25 maja 2021 roku.