Konferencja KIKE 2022 wystartowała!

52

Trwa Konferencja KIKE 2022. Przez trzy dni uczestnicy mają okazję poznać tematy ważne dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Centralnym punktem wydarzenia jest prezentacja raportu KIKE dotyczącego rynku telekomunikacyjnego, który ma skłonić przedsiębiorców do polemiki z tezami przedstawionymi w dokumencie przygotowanym wcześniej przez UKE. Raport KIKE zaprezentuje prezes Izby Karol Skupień.

Prelekcje, dyskusje i wystąpienia odbywają się w czterech salach wykładowych. Najogólniejsze tematy konferencji prezentowane są na Sali Głównej. W Sali Biznes przeważają zagadnienia ekonomiczne i prawne, które istotne są dla sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa, a Sala Telewizyjna to m.in. zmiany w prawie autorskim, regulacje na rynku telewizyjnym oraz telewizja bez dekodera i jej przyszłość. Fundacja Nasza Wizja przedstawi swoje rozwiązania dla operatorów. 

Na Konferencji nie brakuje też Grupy MiŚOT. Inicjatywa ma do swojej dyspozycji osobną salę prelekcyjną, w której przdestawiciele Grupy przekazują wartościową wiedzę w ramach MiŚOT Akademii, a także prezentują m.in. projekt polskiej sieci LoRaWAN, wspierający internet rzeczy. Poruszony zostanie też temat jak zostać akcjonariuszem w spółce MiŚOT.

Szczegółowy harmonogram Konferencji KIKE dostępny jest tutaj: https://konferencjakike.pl/program-konferencji-kike-2022/

Mali i średni operatorzy spotkają się ponownie pod koniec listopada na czwartm Lokalnym Zjeździe MiŚOT w Poznaniu. Omówione zostaną tam ważne zagadnienia ekonomiczne, prawne i strategiczne, które pomogą lepiej rozwijać się przedsiębiorcom.

Na Zjazd MiŚOT wciąż można zarejestrować się pod adresem: https://misot.pl/zjazdy/#REJPOZ