TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Konferencja EuroDIG 2024 w Wilnie z udziałem Prezesa UKE

Prezes UKE Jacek Oko uczestniczył w konferencji EuroDIG 2024 w Wilnie. Poświęcona była ona europejskiemu dialogowi na temat zarządzania internetem.

Konferencje EuroDIG to otwarte platformy dla wielu zainteresowanych stron. Służą wymianie poglądów na temat internetu, a także sposobów nim zarządzania.

Prezes UKE – Jacek Oko uczestniczył w EuroDIG 2024 w Wilnie. Wziął udział w panelu „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego: rola współpracy w zwiększaniu odporności cybernetycznej w Europie”. Dotyczył on współpracy służącej wzmacnianiu odporności sieci.

Podczas panelu osoby w nim uczestniczące dyskutowały dyskutowano o najważniejszych aspektach dotyczących odporności sieci. Osoby te reprezentowały różne kraje europejskie, ale też wiele punktów widzenia na rynek łączności elektronicznej, bo wzbogaciło dyskusję.

Źródło: UKE

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze