Komisja Europejska zatwierdziła FERC

48
UE, Unia Europejska

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027. Da Polski oznacza to możliwość otrzymania prawie 2 mld euro na wsparcie działań z obszaru  cyfrowej transformacji.

– Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to w sumie blisko 2 mld euro, które będziemy mogli przeznaczyć na wsparcie transformacji cyfrowej w całym kraju. Ostatnie dwa i pół roku pokazały, jak ważny jest rozwój nowoczesnych technologii. Ich wykorzystanie poprawia jakość naszego codziennego życia społeczno-gospodarczego – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej  –  Dlatego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 położyliśmy jeszcze większy niż do tej pory nacisk na dostęp gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego do ultraszybkiego internetu, rozwój elektronicznych usług publicznych i poprawę dostępu do danych cyfrowych, a także na realizację projektów z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa – dodał.

Pieniądze z FERC będą wspierać projekty ogólnokrajowe, które również będą mogły być wykorzystywane lokalnie.

W sumie w programie FERC dla Polski przeznaczonych jest prawie 2 mld euro. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty, które będą wdrażały zaawansowane e-usługi publiczne czy będą wspierały działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. O pieniądze mogą wnioskować ci, którzy będą zapewniać:
– dostęp do internetu o przepustowości min. 100 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
– dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w miejscach istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju, czyli takich jak szkoły, szpitale, urzędy, instytucje kultury, a także centra technologiczne i biznesowe.

–  Będziemy dofinansowywać inicjatywy ułatwiające dostęp do nowych e-usług i danych oraz do systemów informatycznych, z których będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy i przedsiębiorcy jak również administracja publiczna  – zapewnił Grzegorz Puda.

 Źródło: polskacyfrowa.gov.pl