Komentarz redakcji ICT Professional do newsa: „Internet okazał się fikcją, a zarabiały firmy wystawiające zawyżone faktury”

352
Light beams, super fast light trails.

Komentarz  redakcji dotyczy następującej wiadomości.
Podana wczoraj w różnych mediach  informacja wywołała burzliwą dyskusję wśród operatorów ISP.
Wedle wiedzy posiadanej przez redakcję ICT Professional opisana sytuacja nie dotyczy nawet ułamka branży ISP, a wyłącznie kilku „bliżej nieznanych w środowisku ISP”, niezrzeszonych w żadnej grupie. Czołowe postaci tego rynku przyznają, że nie znają firm ani ich przedstawicieli wobec, których wszczęte zostało śledztwo.
Branża ISP w Polsce kreowana jest przez przedsiębiorców działających w zgodzie z prawem panującym w Polsce. Całe środowisko ISP przyczynia się do rozwoju internetowej infrastruktury w Polsce oraz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.
ICT Professional śledzić będzie rozwój sytuacji.