Kolejne spotkanie w sprawie KSeF

Członkowie Rady Podatkowej Lewiatana spotkali się pod koniec marca z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Tematem ich rozmów były zagadnienia związane z Krajowym Systemem e-Faktur oraz kwestie techniczne dotyczące jego wdrożenia.

Było to już szóste spotkanie przedstawicieli Lewiatana z resortem finansów dotyczące Krajowy System e-Faktur. Brał w nim udział dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Jakie zmiany w KSeF?

W stosunku do pierwszej wersji projektu wprowadzono następujące zmiany:
– przesunięto wejście ustawy w życie z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.,
– podatnicy zwolnieni podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT otrzymają jeszcze dodatkowe pół rou na wdrożenie KSeF i muszą to zrobić od 1 stycznia 2025 r.,
– do 31 grudnia 2024 r. będzie można wystawiać w dotychczasowej formie faktury z kas rejestrujących,
– paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jako faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.,
– nieobjęte KSeF pozostaną faktury konsumenckie (B2C),
– z KSeF wyłączone będą faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS,
– doprecyzowane zostały kwestie związana z awarią uniemożliwiającą wystawianie faktur w KSeF, możliwe będzie wystawienie faktury offline i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego, dopuszczane będzie w takich sytuacjach wystawianie faktury korygujących,
– zlikwidowane będą noty korygujące w KSeF i poza KSeF,
– doprecyzowano kwestie kursów walut stosowanych do przeliczania na PLN przy wystawianiu faktur,
– liberalizacja sankcji i ich stosowanie pojawi się dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Projekt ustawy wdrażającej KSeF w wersji po konsultacjach społecznych został już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Teraz będzie rozpatrywany przez rząd. Do Sejmu ma trafić w dniach 24-25 maja.

Źródło: lewiatan.org