TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

KIGEiT sprzeciwia się ograniczeniom wysokości dla infrastruktury telekomunikacyjnej

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) wyraziła sprzeciw wobec projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jedlnia-Letnisko, ogłoszonego do publicznego wglądu 24 listopada. Kluczowym punktem sporu jest ograniczenie wysokości obiektów infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej, do 10 metrów.

KIGEiT argumentuje, że takie ograniczenia są sprzeczne z obowiązującymi przepisami ustawowymi, szczególnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawa). Według Izby, restrykcje te uniemożliwią rozwój infrastruktury sieci ruchomych, co jest kluczowe dla zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych, w tym łączności głosowej i internetu.

W przesłanym piśmie przeczytamy:

Kryterium w postaci maksymalnej wysokości zabudowy jest absolutnie kluczowym dla infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ruchomych, w tym przede wszystkim z punktu widzenia realizacji takich obiektów jak wolno stojące maszty antenowe. […]

Określenie maksymalnej wysokości dla infrastruktury technicznej (w tym stacji bazowych telefonii komórkowej) jako 10 metrów wyklucza zatem z technicznego punktu widzenia możliwość realizacji infrastruktury sieci mobilnej w postaci masztów wolnostojących, które są standardowym sposobem realizacji infrastruktury sieci ruchomych na obszarach o takiej charakterystyce zabudowy.

Nie ma zatem żadnego uzasadnienia, aby na terenie objętym projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyłączyć możliwość lokalizowania stacji bazowych, czyli inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Tego typu inwestycje są niezbędne do prawidłowego pokrycia zasięgiem określonego terenu, a w konsekwencji tego, aby ludzie mieszkający na danym terenie mieli zapewnioną jakościową łączność mobilną.

Ponadto, KIGEiT podkreśla, że zgodnie z obowiązującym prawem, miejscowy plan zagospodarowania nie może ustanawiać zakazów uniemożliwiających lokalizowanie inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej. W związku z tym Izba apeluje o zmianę projektu planu, eliminując zapisy ograniczające wysokość infrastruktury telekomunikacyjnej.

Izba zwraca się również do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie działań w przypadku utrzymania obecnych zapisów w ostatecznej wersji planu.

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...