Karol Skupień w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

395
Karol Skupień

Rada Przedsiębiorców to organ opiniodawczy i doradczy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – instytucji, której celem jest stanie na straży praw mikro- małych i średnich przedsiębiorców. 

Prezes Zarządu KIKE, Karol Skupień, reprezentuje Izbę w Radzie Przedsiębiorców, która jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Z jego inicjatywy powstał też Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji.

Więcej o Rzeczniku dowiecie się tu: https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/

[źródło: kike.pl]