Kara dla Plusa za wprowadzające w błąd reklamy

96

Sąd Najwyższy nie uwzględnił skargi kasacyjnej, którą złożył Polkomtel- operatora sieci telekomunikacyjnej Plus. Skarga dotyczyła grzywny nałożonej na firmę przez UOKiK. Za wprowadzanie klientów w błąd w kampanii „Power LTE – Internet bez limitu danych” w 2014 r. Plus został obciążony karą w wysokości 18,4 mln zł.

Konsumenci skarżyli się do UOKiK na niezgodność obietnic reklamowych Plusa ze stanem faktycznym oferty promocyjnej. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził w tej sprawie postępowanie. Ujawniło ono, że w ramach oferty klienci mieli wyznaczony pakiet danych, a po jego wykorzystaniu prędkość transmisji danych była zmniejszana.

W dodatku w ofercie klient miał mieć możliwość zakupu pakietu usług telekomunikacyjnych ze smartfonem, tabletem i telewizorem za cenę 61 zł miesięcznie. Jednak cena ta obejmowała jedynie usługę, a za sprzęt wymagana była opłata dodatkowa.

Dlatego w  2016 roku prezes UOKiK postanowił ukarać odpowiedzialne za kampanię „Power LTE – Internet LTE bez limitu danych”  z 2014 r. firmy. W sumie na Polkomtel i Cyfrowy Polsat nałożono kary w wysokości 40,4 mln zł. Na Polkomtel przypadała grzywna w wysokości 18,4 mln zł, która została w ubiegłym roku podtrzymana przez sądy dwóch instancji. Firma postanowiła w końcu złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Na swoim profilu na Twitterze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nieprzyjęciu do rozpoznania tej skargi.


W uzasadnieniu SN wskazał na granice wolności wypowiedzi reklamowej. Podkreślił, że praktyki reklamowe wprowadzające w błąd są zakazane w unijnych i polskich przepisach. Powinno się je oceniać biorąc pod uwagę model przeciętnego konsumenta – opisano uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego.

Źródło: wirtuanemedia.pl