Kara 800 tys. PLN dla UPC podtrzymana

139

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygrał sprawę z UPC Polska przed Sądem Apelacyjnym w sprawie, która ciągnęła się od 2015 roku. Operator będzie musiał zapłacić 817 tys. PLN kary.

Istotą sporu była podwyżka abonamentu internetowego wprowadzona przez UPC Polska w grudniu 2014 roku. UOKiK zauważył, że brak klauzuli modyfikacyjnej w zawartych umowach uniemożliwia skuteczną w świetle prawa zmianę ceny za usługę.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawyrokował, że doszło wtedy do naruszenia praw konsumentów. Sąd Apelacyjny podtrzymał karę ponad 800 tys. PLN i obowiązku wypłaty rekompensat dla klientów.

Operator jest zobowiązany do zwrotu bezprawnie pobranych należności. Musi również poinformować o tym klientów pisemnie lub sms-em.

Źródło: telepolis.pl