TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Kampania pomiarowa UKE

Coraz więcej pojawia się urządzeń sterowanych zdalnie z wykorzystaniem fal radiowych. Są to zarówno zabawki na pilota, ale też sprzęty gospodarstwa domowego oraz wszelkiego rodzaju czujniki. Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził kontrole tego typu urządzeń.

Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach kampanii pomiarowej przeprowadził kontrolę urządzeń sterowanych za pomocą pilota radiowego. Badanie nie obejmowało urządzeń korzystających z technologii Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee.

Zakres kontroli

Kontrola obejmowała:
– sprawdzenie czy producent wystawił deklarację zgodności dla danego urządzenia,
– dołączoną do urządzenia instrukcję obsługi,
– oznakowania zgodności CE,
– umieszczenia przez producenta i importera na urządzeniu lub opakowaniu informacji o danych teleadresowych,
– umieszczenia na urządzeniach danych je identyfikujących,
– dołączania do urządzeń informacji o ograniczeniach ich użytkowania.

Wyniki kontroli

Skontrolowano 11 urządzeń. Osiem z nich nie spełniało wymagań formalnych.

Urządzenia poddano także badaniom laboratoryjnym w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych. Jeden z 10 przebadanych wyrobów został uznany za niespełniający wymagań technicznych.

Jedno z urządzeń pracowało także na częstotliwości 315 MHz, która nie jest przeznaczona dla tego rodzaju urządzeń.

Podmioty, których dotyczyła kontrola, po jej przeprowadzeniu podjęły działania naprawcze. W przypadku sześciu wyrobów usunięto niezgodności formalne. Urządzenia niespełniające wymagań technicznych i urządzenie pracujące na częstotliwości 315 MHz – wycofano z obrotu.

Raport z kontroli:


Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze