Kampania dotycząca cyberbezpieczeństwa od Microsoft

146

Przedstawiciele Microsoft zapowiedzieli, że firma rozszerzy dotychczasową kampanię dotyczącą umiejętności związanych z cyberbezpieczeństwem na dodatkowe 23 kraje. Inicjatywa trwa już w Stanach Zjednoczonych, gdzie co trzecia zatrudniona osoba nie posiada niezbędnych kompetencji dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ekspansja obejmie inwestycje między innymi w Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Danii, Francji, Niemczech, Indiach, Izraelu, Japonii, Rumunii, RPA, a także w Polsce. Zdaniem Microsoft w wybranych krajach występuje podwyższone ryzyko cyberzagrożeń, w połączeniu ze znaczną luką w kadrze pracowniczej w zakresie cyberbezpieczeństwa, zarówno pod względem liczby specjalistów zatrudnionych w cyberbezpieczeństwie w porównaniu z popytem, ​​jak i brakiem ich różnorodności.

Jednym z celów giganta IT jest zapewnienie wykluczonym grupom społecznym możliwości wejścia na rynek cyberbezpieczeństwa (np. kobiety stanowią średnio tylko 17 proc. pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem).

Kampania oznacza też partnerstwo z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w celu zbadania luki w umiejętnościach w wybranych krajach i poprawy zdolności do zwiększania liczby pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez m.in. specjalistyczne szkoły policealne i szkolenia.

Microsoft udostępni te dane publicznie, aby umożliwić zarówno decydentom, jak i firmom podejmowanie bardziej świadomych decyzji, a kraje członkowskie będą zaproszone do dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami.

W każdym z 23 państw firma Microsoft będzie współpracować z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi, organizacjami non-profit, rządami i przedsiębiorstwami, aby opracować program umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa, który będzie odpowiadał unikalnym potrzebom danego rynku.

Źródło: telecompaper.com