Joint venture Orange Polska za prawie 3 mld zł

273

Orange Polska w ramach Światłowód Inwestycje  we współpracy z APG Group podejmuje nowe działanie. Joint venture 50/50 wycenione jest na 2 748 mln zł. Jego celem jest budowa sieci światłowodowej do 1,7 mln gospodarstw domowych.

Umowa sprzedaży APG 50 proc. udziałów w spółce Światłowód Inwestycje została podpisana przez Orange Polska 11 kwietnia 2021 r. Teraz w ramach działań odbędzie się budowa sieci światłowodowej głównie na obszarach o małej lub średniej konkurencji. Ma to być rozwiązanie dla około 1,7 mln gospodarstw domowych. Orange Polska i APG obejmą po 50 proc. udziałów, wspólnie kontrolując Światłowód Inwestycje. Warunkiem realizacji umowy jest uzyskanie zgody właściwych organów do spraw konkurencji.

Zamknięcie transakcji ma nastąpić do końca sierpnia 2021 r.

Orange Polska wnosi do spółki łącza światłowodowe dla około 0,7 mln gospodarstw domowych. Zakupi też dostęp hurtowy  dla około 160 tys. swoich obecnych klientów na tych obszarach. Udziały te będą w bilansie ujęte jako inwestycje. Nie będą podlegać konsolidacji. OPL będzie miał też opcję odkupienia 1 proc. udziałów w spółce Światłowód Inwestycje, co pozwoli na uzyskanie kontroli nad spółką. Jednak taka możliwość pojawi się w latach 2027-2029.

Światłowód Inwestycje będzie finansować swoje inwestycje z własnego długu, który nie jest gwarantowany przez Orange. Chodzi o capex na budowę sieci szacowany na 3 mld zł.

Transakcja wycenia Światłowód Inwestycje na 2 748 mln zł. Łączna kwota udziałów sprzedanych APG (50 proc.) to 1 374 mln zł. 887 mln zł płatne z momencie zamknięcia transakcji, pozostałe 487 mln zł będzie rozliczane w latach 2022-2026. Ma być ono warunkowane realizacją uzgodnionego harmonogramu budowy sieci. Każdy z partnerów ma też wnieść do spółki po około 300 mln kapitału w latach 2023-2026.

Przychody ze sprzedaży mają wzmocnić bilans Orange Polska. Ma to być również  istotny  element nowej strategii. Ogłoszona ma zostać w 2 kw. 2021 roku.

Poprzez łącza, które obejmują 2,4 mln gospodarstw domowych, Światłowód Inwestycje może stać się  wiodącym niezależnym operatorem hurtowym otwartej sieci światłowodowej w Polsce.

Źródło: www.wnp.pl